collage rondom het woord 'ik'.

Growth mindset

14 mei 2022

Je hoort misschien wel eens iemand zeggen: 'Het gaat erom dat je de juiste mindset hebt'. Coaches en trainers gebruiken deze term graag, en het is ook een krachtig begrip. Maar wat houdt het in?

Een mindset is de manier waarop jij denkt over jezelf en dan metname over je intelligentie en je kwaliteiten. Dit beïnvloedt hoe je je voelt, hoe je je gedraagt en dan met name hoe je met uitdagingen omgaat. Een mindset is geen waarheid, maar een verzameling van overtuigingen. Als je gelooft dat je intelligent bent, dan zal je keuzes maken die aansluiten op dit beeld. Zo ontstaat er een self-fulling prophecy. Het kan een positieve of negatieve spiraal in gang zetten. Je mindset speelt dus ook een rol in je veerkracht en je probleemoplossend vermogen. Dit merk je terug in alle aspecten van je leven.

Je mindset hoeft niet in alle situaties gelijk, het kan zijn dat je overtuigingen over jezelf verschillen per omgeving of situatie.

Growth mindset en Fixed mindset

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten mindsets die mensen kunnen hebben. Een 'fixed mindset' en een 'growth mindset'. Mensen met een fixed mindset geloven dat eigenschappen vast staan en niet kunnen worden veranderd. Je hebt het nou eenmaal wel, of je hebt het niet. Daarom denken ze dat het doen van extra moeite niet veel zal uitmaken. Mensen met een growth mindset geloven dat talenten en capaciteiten in de loop van de tijd met inspanning kunnen groeien. Carol Dweck (1) toonde aan dat mensen met een growth mindset zich sneller ontwikkelen en meer succes hebben. Zij blijven moeite doen én proberen nieuwe strategieen uit wanneer ze merken dat het oude niet werkt.

Vraagt jij je af of je een growth of fixed mindset hebt? Een paar voorbeeld situaties met steeds twee reacties:

Je wilt graag een gezondere leefstijl hebben. Je pakt hardlopen op, maar na 700 meter rennen staat je longen in brand.

Reactie A: Ik weet dat ik niet sportief ben. Ik weet al sinds ik klein ben dat ik een geen talent hebt voor sport.

Reactie B: Zo, dat is al 700 meter meer dan gisteren!

Je krijgt feedback op je werk.

Reactie A: Ik kan het ook niet goed doen.

Reactie B: Top, hier kan ik wat mee!

Je krijgt een opdracht, maar de uitvoering daarvan valt je erg tegen.

Reactie A: Dit gaat mij niet lukken. Ik kan het niet. Ik ga vragen aan mij collega of ze het over kan nemen.

Reactie B: Wat ik tot nu toe hebt geprobeerd lukt niet. Ik moet het op een andere manier aanpakken. Ik kan een collega vragen om mee te denken.

Welke reacties paste meer bij jou? Uit deze voorbeelden, past reactie A bij een fixed mindset en reactie B een growth mindset.

Voordelen van de growth mindset:

Met een growth mindset, ligt je focus op kansen benutten, leren en bijdragen. Dit leidt tot:

  • Veerkracht

  • Het aangaan van uitdagingen

  • Doorzetten

  • Leren

  • Zelfvertrouwen

  • Acceptatie van fouten

  • Leren van kritiek

  • Leren van tegenslag

Een fixed mindset leidt juist tot een gevoel van machteloosheid. Je richt je dan met name op datgene wat je al kan en gaat het andere uit de weg.

Hoe beinvloed ik mijn mindset:

Dweck toonde aan dat mensen in staat zijn hun mindset te veranderen. De eerste stap is bewustwording. Besteedt aandacht aan je (innerlijke) woorden en gedachten. Vervang negatieve of blokkerende gedachten door meer positieve. Een eenvoudige manier is om 'nog' in je gedachte te integreren. 'Ik kan het nog niet'.

Er zijn veel voordelen van het hebben van een 'growth mindset'. Het eerste stap is dus bewust zijn van wat voor mindset je hebt. Je kan je mindset veranderen door jezelf te herinneren dat je iets 'nog' niet is gelukt.

Hoe beinvloed ik de mindset van anderen?

Grote kans dat je dit blog leest omdat je bijvoorbeeld in het onderwijs werkzaam bent en op zoek bent naar een manier om leerlingen te helpen leren. Jouw taal als ouder, onderwijzer, trainer of begeleider doet er toe. Vergelijk de onderstaande zinnen maar eens met elkaar. De linker kolom draagt bij aan het ontwikkelen van een growth mindset en de rechter kolom draagt bij aan het ontwikkelen van een fixed mindset. Voorbeeld uitspraken

Bronvermelding

(1). Dweck, C. (2015) Growth Mindset, Revisited. https://portal.cornerstonesd.ca/group/yyd5jtk/documents/carol%20dweck%20growth%20mindsets.pdf

inclusief team

Doorzetten voor diversiteit

Statushouders nemen deel aan een training bijeenkomst.

Een statushouder opnemen in je team.

Blije actieve mensen

Activerende online teamspellen en werkvormen

Training met sommige deelnemers via zoom

Hybride bijeenkomsten begeleiden

bevlogen team

Bevlogen (online) bijeenkomsten begeleiden

Gegevens

Yep Trainingen
Koningin Wilhelminalaan 84
2274 AL Voorburg

KvK: 58989463
BTW: NL001795751B66
IBAN: NL49TRIO0254729886

Telefoon: 06-14477347